Thursday, April 28, 2011

Translation boo-boo mars Wen's visit

Jika ini boleh berlaku di Jabatan Perdana Menteri....., ia amat memalukan 1Malaysia.

Translation boo-boo mars Wen's visit

No comments: