Wednesday, April 03, 2013

"Kerajaan Sementara" hanya mlibatkan Jemaah Menteri dan tidak termasuk timbalan menteri?

Mulai hari ini, 3 April 2013, Persekutuan Malaysia berada dibawah 'pentadbiran' apa yang disebut  sebagai 'kerajaaan sementera' atau 'caretaker government.' Begitu juga kedudukan di negeri-negeri yang Dewan Undangan Negeri (DUN) terbubar, ditadbir oleh Exco atau Kabinet Negeri.

Walaupun kewujudan 'kerajaan sementara' tidak terdapat dalam Perlembagaan, ia lebih merupakan satu konvensyen demokrasi yang berkiblat ke London. 'Kerajaan sementara' hanya bertindak selaku pemegang kuasa sementara bagi memastikan perjalanan pentadbiran tanpa ganggu gugat tetapi tidak boleh melakar sebarang dasar baru atau melancar apa-apa projek pembangunan baru.

Satu persoalan yang menarik mengenai 'kerajaan sementara' dalam hubungan dengan Malaysia ialah 'siapa mereka' kerana dalam sistem pentadbiran di bumi bertuah ini, ada Kabinet atau Jemaah Menteri dan ada pula timbalan menteri yang bukan anggota Kabinet. 

Pengalaman saya semasa berkhidmat di pejabat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri ialah timbalan menteri tidak  menghadiri mesyuarat Kabinet dan tidak boleh memangku jawatan menteri sekiranya bosnya bercuti atau bertugas di luar negeri. Lazimnya, jawatan menteri berkenaan akan dipertanggungjawabkan kepada seorang menteri lain, iaitu seorang anggota Kabinet.

Ini kerana Kabinet adalah 'kerajaan' yang mentadbir negara seperti yang termaktub dalam Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Timbalan Menteri bukan anggota Kabinet dan dengan sendirinya tidak seharusnya berada dalam 'kerajaan sementara' apabila Parlimen dibubarkan.

Tetapi, apa yang berlaku dan diamalkan di Malaysia adalah sebaliknya. Timbalan Menteri terus memegang jawatan dan menjalankan tugas seperti biasa seolah-olah mereka adalah Jemaah Menteri sedangkan mereka tidak mengangkat sumpah jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri atau dilantik oleh Yang diPertuan Agong sebagai Menteri.

Perkara ini mungkin berlaku kerana wujudnya Perkara 43A Perlembagaan Persekutuan yang menghuraikan mengenai pelantikan timbalan menteri, khususnya 43A (1) yang membolehkan pelantikan dibuat dalam masa Parlimen dibubarkan. Timbalan-timbalan Menteri ditugaskan membantu Menteri-Menteri pada menjalankan kewajipan-kewajipan dan tugas-tugas mereka.

Kita boleh terima sekiranya kewajipan dan tugas berkenaan adalah dibawah  'kerajaan bukan sementara' tetapi tidak seharusnya diteruskan apabila kerajaan bersifat 'sementara' ekoran pembubaran Parlimen.

Mereka yang sepatutnya kekal dalam 'kerajaan sementara' adalah Jemaah Menteri atau Kabinet yang wujud sebelum pembubaran Parlimen. 

  

    

3 comments:

Anonymous said...

Macam mana tim. menteri boleh menjalankan tugas `membantu menteri' sedangkan menteri itu sendiri tidak wujud secara hakiki mengkgikut peeruntukan perelembagaan dan lagi pun tugas menteri hanya sekadar melibatkan perkara-perkara berkaitan pentadbiran sahaja; bukan untuk dasar negara operasinya. Jadi sangat wajarlah jika selepas ini perlembagaan dipinda dan diperincikan konsep dan fungsi anggota `kabinet sementara' dan ahli `majlis mesyuarat sementera' bagi negeri-negeri' serta dimaktubkan supaya tidak lagi ianya wujud serta berfungsi sebgai amlana konvensional semata-mata. Transformasi harus dilakukan !

Unknown said...

Ya, pindaan Perlembagaan perlu dibuat kerana timbalan menteri bukan anggota Jemaah Menteri. Apa yang berlaku sekarang adalah tidak wajar kerana mereka yang berjawatan timbalan menteri sepatutnya dah gugur jawatan apabila Parlimen dibubarkan. Mereka yang menganggotai Jemaah Menteri sahaja boleh memegang jawatan selaku anggota 'kerajaan sementara' yang ada batasan dari segi kuasanya.

Yang jauh lebih adil ialah apabila Parlimen dan DUN bubar, maka urusan seharian pentadbiran boleh dipikul buat sementara oleh Perkhidmatan Awam, Ketua Setiausaha Negara dan Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian di peringkat Persekutuan manakala Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pegawai-Pegawai Daerah di peringkat negeri. Mereka hanya berperanan memastikan perjalanan kerajaan tidak terganggu. Cara ini yang lebih adil dan lebih baik.

Anonymous said...

ASS.
Pak Tuan..
Saya kembali semula selepas 5 tahun yang lalu.