Monday, January 13, 2014

Selamat Memperingati Maulidur Rasul

"Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya berselawat (memberi rahmat) kepada Nabi s.a.w.  (oleh kerana itu) wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu (meminta rahmat) untuk Nabi s.a.w. dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan terhadapnya." (al Ahzab: 56)

Bersumberkan dari At Taiyimi katanya, "Apabila mereka berselawat ke atas Nabi s.a.w. maka para malaikat pun turut berselawat bersama mereka sehinggalah mereka selesai berselawat."


No comments: